Våtrumskassett & väggmoduler

Renovera effektivt med våtrumskassett & väggmoduler

våtrumskassett

Väggmoduler & våtrumskassett för prefab renovering

Våtrumskassetter och väggmoduler har många fördelar vid renovering. Kassetten minskar arbetet på plats i badrummet då den levereras både anpassad och installationsklar, det innebär en maximalt prefabricerad process. Du behöver inte heller skada väggar för att komma åt gamla rör vid stamrenoveringen. Det gör att stambytet blir snabbare, smidigare och mindre kostsamt för fastighetsägaren. Dessutom finns det fördelar för de boende som i många fall kan bo kvar under renoveringen, att renovera med våra väggmoduler skapar därmed både glada hyresgäster och fastighetsägare!

Väggmoduler med anpassningsbar design

Våtrumskassetterna och väggmodulerna är anpassningsbara och finns tillgängliga i flera olika modeller beroende på det aktuella badrummet. Oavsett om installationen ska ske i ett enklare badrum, eller i ett badrum med mer avancerade och högkvalitativa materialval, är vårt arbetssätt detsamma – våtrumskassetten levereras färdiganpassad utifrån kundens önskemål och är designad för att vara en naturlig del av det badrum det installeras i. Vi skapar på detta sätt en lösning för renovering av badrum som kombinerar kostnadseffektivitet, design och funktion på ett sätt som är svårslaget.

våtrumskassett & väggmodul
våtrumskassett

Våtrumskassett som installeras enkelt och säkert

Vår våtrumskassett samlar säkert alla rör och kopplingar på ett och samma ställe. Det innebär en enklare installation, mindre kostnader och mindre slitage på golv och väggar än vid en traditionell renovering med stambyte. Vår produkt minskar även risken för följdskador om olyckan skulle vara framme och ett läckage uppstår i vatten- eller avloppsstammarna och är dessutom anpassad efter branschreglerna för Säker Vatteninstallation. Framtida service kan utföras enkelt genom att öppna en diskret lucka på kassetten.

Spela videoklipp

Våtrumskassett & väggmoduler för fastighetsägare

Scroll to Top