Behöver ditt hotell badrumsrenovering?

Badrumsrenovering för hotell

En vanlig utmaning vid stamrenovering och stambyte för hotell är att både kostnader och leveranstider för projektet drar i väg. Vi på PreBad erbjuder en komplett renoveringslösning som är skräddarsydd efter hotellets behov av ekonomiska och tidseffektiva lösningar. Varje moment i processen är effektiviserat efter vårt unika arbetssätt – våra badrumsmoduler tillverkas i fabrik och levereras i platta paket med färdigkaklade väggar. 

Eftersom vi levererar prefabricerade badrum krävs färre hantverkare på arbetsplatsen. Det blir mindre damm och avfall eftersom vi bara river installationer på vägg och sedan monterar kompletta väggar.

Vår tjänst kräver ingen uttorkningstid vilket gör att vi kan färdigställa de olika momenten i rekordtakt. En renovering med stambyte levereras på tio till tolv dagar och en renovering utan stambyte på fem till sju dagar. 

Hotell har en utmaning i att de behöver ta hänsyn till många faktorer inför och under en renovering, ex nattgäster, konferensgäster över dagen och sin personal. För att undvika så mycket störning som möjligt görs en noggrann tidsplanering och här har vi bra erfarenhet vi gärna delar med oss av.

Vad kostar badrumsrenovering för ditt hotell?

Vår renoveringstjänst blir ca 15-25 % billigare än ett traditionellt stambyte. Det finns även besparingar att göra utöver den initiala kontraktssumman. Våra badrumsmoduler minskar kraftigt risken för ÄTA-kostnader, de minskar även arbetet med stabilisering och upprättning av väggar samt förenklar service och utbytbarhet. För att minska risken för fuktskador använder vi oss endast av behörig personal och en luftad konstruktion som ständigt är i drift och minimerar fukt. Utöver detta är alla rör placerade i en våtrumskassett som innebär att risken för följdskador är väldigt liten om en läcka skulle uppstå i avlopps- eller vattenstammarna. För att uttorkningsprocessen ska fortgå som planerat krävs det att fastigheten har mekanisk frånluft.

Badrumsrenovering BW Gustaf Fröding Karlstad

Bara fördelar med PreBad

  • Kortare tid
  • Färre hantverkare
  • Mindre avfall
  • => billigare
PreBad hus

Hållbar stamrenovering för hotell

Enligt en undersökning från Boverket resulterar en genomsnittlig badrumsrenovering i ungefär 850 kg avfall, vilket har en negativ miljöpåverkan. 

Men med vår renoveringstjänst blir mängden avfall försumbar, även vid ett stambyte, vilket är både en vinst för miljön och hotellägarens ekonomi. Vi river endast ut den inredning som är i vägen för att bygga ett nytt rum i det gamla badrummet. Därav mindre avfall. Eftersom all tillverkning sker i fabrik blir det också färre leveranser av material och därmed mindre emballage etc som ska tas om hand. 

Rulla till toppen