Renovera badrum

Kompletta badrumsmoduler i platta paket

Komplett med stambyte och badrumsrenovering på tio till tolv dagar

Nytt badrum utan stambyte på fem till sju dagar

Spela videoklipp

Tryggt, effektivt och med kvalitet

Renoveringstiden

PreBad effektiviserar stambyten så mycket att en hel stam kan färdigställas på tio arbetsdagar. Förutom att det inte krävs några uttorkningstider utför vi övriga arbetsmoment rekordsnabbt. Vid traditionella renoveringar sker nästan allt byggarbete på arbetsplatsen. PreBad levererar istället färdiga moduler direkt från fabrik. Till exempel levererar vi de nya badrumsväggarna färdigkaklade och anpassade för varje badrum. För en fastighetsägare är förkortade renoveringstider synonymt med en god ekonomi och nöjda hyresgäster. De boende kan nästan alltid bo kvar under renoveringstiden, vilket bidrar till mindre störning i vardagen för hyresgästerna.​

Kostnad

Med en kostnad per lägenhet på mellan 90.000–125.000 SEK exklusive moms är PreBads renoveringstjänst cirka 25% lägre än ett traditionellt stambyte. Med PreBad finns besparingar utöver en lägre kontraktssumma, till exempel en väsentligt minskad risk för ÄTA-kostnader. Produkten eliminerar arbete med fukt, upprätning och stabilisering av väggar, förenklar service och utbytbarhet samt minskar hyresgästreduceringar eftersom renoveringen kan utföras på tio dagar. Att varje badrum mäts senast åtta veckor innan entreprenadens start ger dessutom värdefull information om eventuella avvikelser.

Prebad rum i rum
Prebad Arlanda hotellby

Valfrihet

Ett badrum med PreBad begränsar inte möjligheterna till olika planlösningar, tillgänglighetsanpassning och val av badrumsinredning. Tvärtom, med PreBad ges många fler valmöjligheter än vid traditionella stambyten. I vår standardiserade produktdatabas finns över tiotusen val av till exempel keramik, blandare, möbler och tvättmaskiner. Våtrumskassetten (tidigare kallad PreModul) består av de nya vatten- och avloppsstammarna. Denna kan antingen mitt- eller hörnplaceras och på så sätt anpassas efter varje badrum och fastighetsägares önskemål.

Konstruktion

Förutom att PreBad har alla rör i en våtrumskassett som försvårar vattenskador och en luftad konstruktion som eliminerar fuktskador, är väggarnas konstruktion i mycket hög kvalitet. Konstruktionen baseras på ett självbärande profilsystem som färdigkaklade väggmoduler monteras på likt ett sandwich-system. Väggarna består av 0,7 mm plåt på vardera sida om en cellplast. Upp- och nedtill på väggarna är en strängpressad aluminiumskåra monterad för att möjliggöra den patenterade tätningen mellan väggmodulerna. På plåten limmas kakelplattorna av våra automatiserade robotar. I efterhand går det att demontera enskilda kakelplattor för att återställa både tät- och ytskikt.

prebad fukt_600x600

Fukt

För en fastighetsägare kan ett fuktskadat badrum bli en dyr och tråkig affär. Med PreBad slipper fastighetsägaren alla problem med fukt. En luftad konstruktion från golv till tak torkar effektivt ut fukt i badrummet. Skulle olyckan vara framme och någonting springer läck i vatten- eller avloppsstammarna är risken väldigt liten för följdskador eftersom alla rör är placerade i en våtrumskassett och den luftade konstruktionen ständigt är i drift. För att säkerställa att uttorkningsprocessen fortskrider krävs det att fastigheten har en mekanisk frånluft.

Endast behörig personal utför vår renoveringstjänst. 

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning är viktigt. Oavsett olika fysiska förutsättningar ska badrummet så långt det är möjligt vara en plats där varje människa kan utföra sina intima behov. Med PreBad finns goda förutsättningar för att skapa ett tillgänglighetsanpassat badrum. Vanliga åtgärder är att minska instegshöjden till badrummet och att installera våtrumskassetten mitt på en vägg så att vårdare har möjlighet till lyft på vardera sida om toaletten. Andra vanliga åtgärder är att installera stödhandtag och att använda olika kakelfärger som underlättar lokaliseringen i badrummet för synskadade.

Prebad avfall

Gynnar miljö och ekonomi

En traditionell renovering av ett badrum resulterar i cirka 850 kilo rivningsavfall i form av exempelvis betong, rör, kakel och plast, enligt en undersökning från Boverket. Den blir en betydande negativ miljöpåverkan då det även krävs transporter för bortforsling av rivningsmassorna. Om renoveringstakten de närmaste åren ökar till omkring 50 000 lägenheter per år blir det cirka 45 000 ton rivningsavfall som ska hanteras, sorteras och transporteras till avfallsanläggningar.
Med PreBads renoveringstjänst blir mängden rivningsmaterial försumbar. Det gynnar på så vis såväl vår miljö som fastighetsägarens ekonomi.

Vi erbjuder prefabricerade badrumsmoduler för stambyten

Scroll to Top