Industriellt byggande

Prebad utför snabba och kostnadseffektiva renoveringar

Industriellt byggande

Med vår effektiviserade metod för industriellt byggande renoverar du kostnadseffektivt och snabbt utan att de boende behöver flytta ut.

Våra fabriksbyggda badrumsmoduler installeras både snabbt och effektivt av behörig personal som alltid har dina önskemål i fokus. Detta arbetssätt gör att du som fastighetsägare eller entreprenör kan hålla nere dina kostnader med så mycket som 15–25% samtidigt som du förbättrar leveranstiderna.

Renovering och industriellt byggande med Prebad

Många fastighetsägare och boende upplever att badrumsrenoveringar ofta är kostsamma och omständliga. Inte minst för de boende som kan behöva bo någon annanstans under tiden för installation. Vårt arbetssätt minskar den totala tidsåtgången avsevärt – en renovering utan stambyte genomförs på endast 5-7 dagar och en komplett renovering med stambyte på 10-12 dagar. Den boende kan dessutom oftast bo kvar under själva renoveringen, men det finns även ytterligare fördelar som till exempel:

  • Minskad risk för ÄTA-kostnader
  • Eliminerar behov av stabilisering och upprättning av väggar
  • Service och utbytbarhet förenklas
  • Minskad risk för fuktskador – alla rör är samlade i en våtrumskassett
  • Minimal avfall- och klimatpåverkan
  • Enkel, snabb och skonsam installation

Dessutom kräver vår tjänst endast en tredjedel av den tidsåtgång och personalstyrka som krävs vid en traditionell renovering.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

En prefab renoveringstjänst
Spela videoklipp
Industriellt byggande med Prebad
Rulla till toppen