Badrumsmoduler för fastighetsägare

Renovera effektivt

Renoveringstiden

En vanlig utmaning för en fastighetsägare är att både kostnader och leveranstider för projektet drar i väg. Vi på PreBad vet att förkortade renoveringstider är synonymt med en god ekonomi och nöjda hyresgäster. Vi erbjuder därför en komplett renoveringslösning som är skräddarsydd efter fastighetsägarens behov av ekonomiska och tidseffektiva lösningar. Varje moment i processen är effektiviserat efter vårt unika arbetssätt – modulerna byggs i fabrik och vid leverans är de redan anpassade med färdigkaklade väggar. Vår tjänst kräver dessutom ingen uttorkningstid vilket gör att vi kan färdigställa de olika momenten i rekordtakt. En renovering med stambyte levereras på tio till tolv dagar och en renovering utan stambyte på fem till sju dagar. Detta leder både till mindre hyresgästreducering och störning i vardagen för hyresgästerna då de nästan alltid kan bo kvar under själva renoveringen.

Kostnad

Med en kostnad på mellan 90 000 – 125 000 SEK exklusive moms per badrum så ligger vår renoveringstjänst på 25 % under den genomsnittliga kostnaden för ett traditionellt stambyte. Det finns även besparingar att göra utöver den initiala kontraktssumman. Våra badrumsmoduler minskar kraftigt risken för ÄTA-kostnader, de minskar även arbetet med stabilisering och upprättning av väggar samt förenklar service och utbytbarhet. För att minska risken för fuktskador använder vi oss endast av behörig personal och en luftad konstruktion som ständigt är i drift och minimerar fukt. Utöver detta är alla rör placerade i en våtrumskassett som innebär att risken för följdskador är väldigt liten om en läcka skulle uppstå i avlopps- eller vattenstammarna. För att uttorkningsprocessen ska fortgå som planerat krävs det att fastigheten har mekanisk frånluft.

Miljö

Enligt en undersökning från Boverket resulterar en genomsnittlig badrumsrenovering i ungefär 850 kg avfall, vilket har en negativ miljöpåverkan. Detta står i stark kontrast till vår renoveringstjänst där mängden avfall blir försumbar. Detta är både en vinst för miljön och fastighetsägarens ekonomi.

Spela videoklipp

Vi erbjuder prefabricerade badrumsmoduler för fastighetsägare

Scroll to Top